Mariusz Pisarski – mam okazję, by przedstawić się nieco inaczej, więc czynię to jako amator rozgałęzień i przestrzennie rozmieszczanych komplikacji. Po tym, gdy rodzimy uniwersytet nie wyraził zainteresowania tematem mojej pracy doktorskiej o hipertekście, który w 1998 roku uznano za zbyt nowinkarski, zagłębiłem się samotnie w hipertekstowe przestrzenie. Na szczęście dość szybko spotkałem Piotra Mareckiego, którego Ha!art w tym samym czasie także zaczął się w te klimaty zagłębiać. Wkrótce stworzyłem wortal "Techsty. Literatura i nowe media". Po powrocie na rodzinną alma mater, od której los wciąż jednak trzyma mnie na dystans, publikuję, występuję i uczę w kraju i za granicą, popularyzując literaturę elektroniczną, cyfrową humanistykę i samodzielne myślenie w cyfrowym świecie.

Jestem autorem książki Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy (2013), redaktorem serii publikacji o e-literaturze, tłumaczem poezji i prozy cyfrowej, graczem, fotografem i miłośnikiem południowo-wschodniej Azji, szczęśliwym mężem.

Andrzej z Piksel Zdroju to zlepek kilku realnych osób, spotkanych dawno i niedawno, w tym z pewnością i mnie samego. Jego historia wciąż się dopisuje.